Skip to content

Trapéz – střední a dolní část

Spoušťové body v trapézu jsou velmi častým nálezem u každého člověka . Jde o sval s velkou plochou , který přemosťuje několik klíčových oblastí . Jde o předchod lebky a krční páteře, přechod k páteři hrudní a spojení s lopatkami . Sval pak dole dosahuje prakticky až k páteři bederní . Je tak vystaven vysokým nárokům na stabilizaci těchto oblastí a jako takový podléhá i neblahým civilizačním vlivům. Je výrazným barometrem stresu . To se týká především jeho horních vláken. Spoušťové body trapézu jsou zdrojem bolestí v celé uvedené oblasti . Sval je velmi dobře přístupný manuálnímu vyšetření a také ošetření .